Data publikacji w serwisie:

Przegląd Politologiczny otrzymał 40 pkt MNISW

Przegląd Politologiczny, wydziałowe czasopismo zostało docenione zwiększeniem liczby punktów w rozszerzonym wykazie czasopism naukowych opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wykaz dostępny na: listymnisw.pl.