Data publikacji w serwisie:

Publikacja prof. Joanny Rak w renomowanym czasopiśmie

Właśnie ukazał się najnowszy artykuł prof. Joanny Rak pt. Generating Public Engagement to Control Protests: State-Managed Vigilantism in Poland. Autorka opublikowała wyniki swoich badań wokół tematyki generowania społecznego zaangażowania w kontrolę protestów. Należy wskazać, że tekst ukazał się w Javnost – The Public, czasopiśmie o wysokich wskaźnikach naukowych:

  • 1.164 (2021) Impact Factor
  • 2.214 (2021) 5 year IF
  • 3.1 (2021) CiteScore (Scopus)
  • Q1 (2021) CiteScore Best Quartile
  • 1.491 (2021) SNIP
  • 0.784 (2021) SJR

Artykuł stanowi efekt realizacji projektu badawczego pt. „Obywatelskie niepodporządkowanie w dotkniętej pandemią Unii Europejskiej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Numer rejestracyjny grantu: 2021/43/B/HS5/00290. Tekst opublikowany został w wolnym dostępie.

Rak, Joanna. 2023. “Generating Public Engagement to Control Protest: State-managed Vigilantism in Poland.” Javnost – The Public: 1–17. https://doi.org/10.1080/13183222.2023.2198934

Fot. Adrian Wykrota