Data publikacji w serwisie:

Publikacje naukowe badaczy WNPiD w roku akademickim 2022/2023

W mijającym roku akademickim nasi badacze opublikowali wiele tesktów w uznanych czasopismach i wydawnictwach  naukowych. Poniżej znajdziecie niektore z nich:

Prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz

Jest redaktorką monografii pt. Kobiety w centrum życia politycznego, społecznego i gospodarczego, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego WNPID. Publikacja jest pierwszą z serii, która powstaje w ramach Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej.

mgr Weronika Dopierała-Kalińska

Pani Magister jest współautorką dwóch tekstów naukowych:

 • Smart Citizen in Smart City, Smart Cities and Digital Transformation: Empowering Communities, Limitless Innovation, Sustainable Development and the Next Generation, Emerald Publishing Limited, Bingley, 2023, s. 85-103. https://doi.org/10.1108/978-1-80455-994-920231005 (współautor).
 • Relacjonowanie protestów społecznych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 roku w sprawie przesłanek dopuszczających legalną aborcję w Polsce. Analiza porównawcza Faktów TVN, Wiadomościach TVP1 i Wydarzeń Polsatu. Com.Press, 5(2), 36-59. https://doi.org/10.51480/compress.2022.5-2.481

Prof. UAM dr hab. Piotr Forecki  

Pan Profesor został współautorem dwóch książek:

 • Sites of Tension: Shifts in Holocaust Memory in Relation to Antisemitism and Political Contestation in Europe, “The Weiss-Livnat International Center for Holocaust”, The University of Haifa (Israel), ISBN: 978-965-598-422-4 (współautor)
 • Żydom wytaczamy bezwzględną walkę , “Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939", pod red. Maciej Michalski, Krzysztof Podemski, Wydawnictwo naukowe UAM,  ISBN: 978-83-232-4091-4

dr Klaudia Gołębiowska

Pani Doktor jest współautorką tekstu pt. Who is a ‘true refugee’? Polish political discourse in 2021–2022, ‘’Discourse Studies’’,2023 DOI: doi.org/10.1177/1461445623118748.

mgr Maciej Górny

Pan Magister jest współautorem tekstu pt. Who is a ‘true refugee’? Polish political discourse in 2021–2022, ‘’Discourse Studies’’ 2023 DOI: doi.org/10.1177/1461445623118748.

dr Jakub Jakubowski

Pan Doktor jest współautorem książki pt. Tajemnica trzech kropek. Jak młodzież szkolna korzysta z komunikatorów internetowych?.

Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska

Pani Profesor w mijającym roku akademickim opublikowała pięć tekstów naukowych

 • Niemcy we wspólnocie transatlantyckiej, [w:] „Interesy – wartości – kompromisy. Polityka zagraniczna Niemiec w erze Angeli Merkel”, pod red.: K. Janoś, A. Kałabunowska, J. Kiwerska, T. Morozowski, Wydawnictwo Instytut Zachodni, Poznań 2022, s. 157-273.
 • „America First”. Relacje administracji Trumpa z Unią Europejską, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 16/2022, s. 91-117.
 • Co dalej z amerykańskim przywództwem? Stany Zjednoczone doświadczone prezydenturą Trumpa i pandemią, „Przegląd Politologiczny” nr 2/2022, s. 23-36;
 • „Strategiczne partnerstwo”. Amerykańska próba układania się z Rosją w latach 90-tych XX wieku, „Przegląd Zachodni” nr 1-2/2023, s. 115-139;
 • „Zatrute stosunki”. Napięcia w relacjach amerykańsko-niemieckich (2002-2005), [w:] „Ameryka w zmiennych perspektywach historiograficznych i kulturowych”, pod red. W. Batóga, I. Wawrzyczek, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2023, s. 359-386.

Prof. UAM dr hab. Bogdan Koszel

Pan Profesor w mijającym roku akademickim opublikował pięć artykułów w pracach zbiorowych:

 • Europejskie wyzwania dla partnerstwa niemiecko-francuskiego w latach 2005-2021, [w:] J.Janoś, A. Kałabunowska, J.Kiwerska, A.Morozowski, „Interesy – wartości-kompromisy. Polityka zagraniczna w erze Angeli Merkel”, Poznań 2022, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, s.233-274;ISBN 978-83-66412-39-2; ISSN PL -0239-7846
 • Wsparcie Niemiec i Francji dla polskiej akcesji do NATO w ramach Trójkąta Weimarskiego, [w:] „Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021)”, pod red. naukową JóżefaFiszera, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2022, ss.58-77; ISBN 978-83-8017-440-5
 • Od niepodległości do „pomarańczowej rewolucji”. Ukraina w polityce Niemiec i Unii Europejskiej (1991-2005), [w:] A. Stelmach, A. Barabasz, C. Trosiak (red. naukowa), „Ziemie Zachodnie i Północne. Niemcy. Mniejszości i migracje. Bezpieczeństwo międzynarodowe”, Poznań 2022,Wyd.Naukowe WNPiD UAM. s.291-300, ISBN 978-83-66740-70-9
 • Der Beitrag Bronisław Geremks zum Wirken des Weimarer Dreiecks, [w:] B. Gierat-Bieroń/J.J.Węc (Hsg.), „Europa und die Europäer. Perspektiven der polnischen Wissenschaft im 21. Jahrhundert. Im Gedenken an Bronisław Geremek”, Wiesbaden 2023. Harrasowitz Verlag,s.35-55; ISBN: 978-3-447-12024-1; DOI:10.13173/9783447120241.035
 • Niemcy i Unia Europejska wobec Ukrainy pod rządami Wiktora Jakunowycza (2010-2014),[w:] red naukowa E. Jeliński, B. Horodecki, „Na ścieżkach nauki. Księga pamiątkową z okazji 70-lecia urodzin profesora Janusza Wiśniewksiego”, Poznań, Wyd. UAM WNPiD, Poznań 2023,ISBN 978-83-66740-79-2, s.416-429

Oraz dwa artykuły w pismach naukowych

 • O „politycznej chemii” i współpracy kanclerz Angeli Merkel z prezydentami Francji (2005-2021). „Przegląd Zachodni”, nr 3/2022,s.111-113 ISSN 0033-2437
 • Rola Federalnego Ministerstwa Obrony (BMVg) w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa Niemiec w XXI wieku. „Colloquium”, nr 2(46)/2022. s.37-52; ISSN 2081-3813, e-ISSN 2658-0365; CC BY-NC-ND.4.0; DOI: http://doi.org/10.34813/12coll2022

dr Magdalena Lorenc

Pani Doktor jest autorką dwóch artykułów:

 • Political Undertone of the New Icom Museum Definition, or Manoeuvering a Transatlantic Among Icebergs, "Muzealnictwo"
 • The forgotten metamuseological concepts of Wojciech Gluziński, "Muzeologia a Kulturne Dedicstvo"

dr Natasza Lubik-Reczek

Pani Doktor jest współautorką książki pt.International Relations in Asia, Africa, and the Americas. The War in Ukraine, Berlin, Bern, Bruxelles,  New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2023, ISBN: 9783631898574. DOI: 10.3726/b20643

prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg

Pani Profesor jest współautorką książki pt. International Relations in Asia, Africa, and the Americas. The War in Ukraine, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2023, ISBN: 9783631898574. DOI: 10.3726/b20643.

Pani Profesor jest także współautorką artykułu pt. Debate: Publish or perish? How legal regulations affect scholars’ publishing strategies and the spending of public funds by universities, ‘’Public Money and Management’’, 2023. DOI: doi.org/10.1080/09540962.2023.2213920 (współautor)

prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz

Pan Profesor opublikował dwa artykuły naukowe: The Intercommunal Relations in Cyprus during the COVID-19 Pandemic: Towards a Fait Accompli Policy?,” Mediterranean Politics”, 2022; DOI:10.1080/13629395.2022.2148192 (wspołautor); International conflicts in the Indo-Pacific region, ‘’Handbook of Indo-Pacific Studies’’, Routledge India, 2023, ISBN: 781003336143.

Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski

Pan Profesor jest współautorem rozdziału w książce pt. Smart Citizen in Smart City, ‘’Smart Cities and Digital Transformation: Empowering Communities, Limitless Innovation, Sustainable Development and the Next Generation’’, Emerald Publishing Limited, Bingley,2023, s. 85-103. https://doi.org/10.1108/978-1-80455-994-920231005.

Prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna

Pani Profesor jest współautorką pięciu artykułów naukowych, które ukazały się w zagranicznych periodykach:

Mgr Natalia Potera

Mgr Natalia Potera jest autorką artykułu pt. New European Strategy for the Indo-Pacific Region, który ukazał się w czasopiśmie “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 76 (4).

Prof. UAM dr hab. Joanny Rak

Pani Profesor opublikowała trzy artykuły naukowe:

 • Trends in Theorizing Democratic Legitimacy, ‘’International Political Science Abstracts’’, 2023, s. 185 - 194. DOI: doi.org/10.1177/00208345231169113
 • Generating Public Engagement to Control Protests: State-Managed Vigilantism in Poland, ‘’Javnost – The Public: 1-17'’, 2023. DOI: doi.org/10.1080/13183222.2023.2198934
 • When the Construction of Police Legitimacy Backfires? Emotion Expression Management in Times of the Erosion of the Rule of Law, ‘’Policing: A Journal of Policy and Practice’’, Oxford University Press, 2023. DOI: doi.org/10.1093/police/paad031

Oraz została współautorką trzech artykułów:

 • Debate: Publish or perish? How legal regulations affect scholars’ publishing strategies and the spending of public funds by universities, ‘’Public Money and Management’’, 2023. DOI: doi.org/10.1080/09540962.2023.2213920 (współautor)
 • PROFILE: why have social mobilizations for women’s reproductive rights in Poland failed?, ‘’Social Movement Studies’’, 2023 (współautor)
 • The Intercommunal Relations in Cyprus during the COVID-19 Pandemic: Towards a Fait Accompli Policy?, “Mediterranean Politics”, 2022. DOI:10.1080/13629395.2022.2148192 (współautor)

Prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki

Pan Profesor jest autorem pięciu publikacji naukowych:

 • Terrorist Offences under Polish Law, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1, s. 5-25.
 • Energy Security of Central and Eastern European Countries, [In:] R. Zięba (eds), ‘’Politics and Security of Central and Eastern Europe’’. Contemporary Challenges, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16419-4_11
 • State Security and Individual Security as Exemplified by the Recruitment of Secret Collaborators by the Polish Intelligence Service, "Polish Political Science Yearbook," vol. 51, no. 4, https://doi.org/10.15804/ppsy202255
 • The Substantive Criminal Aspects of the Offence of Simulated Child Pornography under Polish Law, "Applied Cybersecurity & Internet Governance", vol. 1, no. 1, DOI: 10.5604/01.3001.0016.0690
 • Transformacja energetyczna. Od teorii do polskiego przykładu, "PWN Nauka", no. 2, s. 7-12.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Sakson

W 2023 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego WNPiD UAM ukazała się monografia Andrzeja Saksona pt. Współczesne migracje w Polsce. Porusza ona niezwykle aktualne kwestie, takie jak napływ ukraińskich migrantów zarobkowych i wojennych czy też łańcuch wyzysku i dyskryminacji pracowników sezonowych.

Dr Bartłomiej Secler

Pan Doktor jest autorem monografii pt. Uchwały rocznicowe Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. O ich miejscu i roli w polskiej polityce pamięci po 1989 roku (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2022, ISBN 978-83-66740-68-6).

Prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak

Pan Profesor jest współautorem książki pt. Minorities, Free Speech and the Internet, Routledge, 2023. DOI:10.4324/9781003274476-2

Mgr Maciej Skrzypek

Pan Magister w mijającym roku akademickim opublikował dwa artykuły naukowe

 • The Illiberal Turn and Quasi- Militant Democracy Measures During the Coronavirus Crisis in the Czech Republic, ‘’Democracy&Society’’, Georgetown University, 2021-2022.
 • PROFILE: why have social mobilizations for women’s reproductive rights in Poland failed?, ‘’Social Movement Studies’’, 2023. DOI:doi.org/10.1080/14742837.2023.2230157 (współautor)

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak

Pan Profesor przygotował wstępną opinię o poselskim projekcie ustawy o nowelizacji Kodeksu wyborczego pt. Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, Fundacja im. Stefana Batorego,2023, nr 2897 (współautorstwo)

Dr Rafał Wiśniewski

Pan Doktor został współautorem książki “Cultural Security Theory – Selected Aspects – Case Studies’’, PETER LANG, 2023, oraz współautorem dwóch artykułów naukowych

 • Globalna pandemia terroryzmu – analiza wybranych aspektów współczesnego zagrożenia, „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, s. 73-89 (współautor)
 • Military power as an instrument of international politics in the Indo-Pacific, ‘’Handbook of Indo-Pacific Studies’’, London, 2023, s. 175-204, CC BY-NC-ND 4.0. DOI:10.4324/9781003336143-13 (współautor)

Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

Pan Profesor opublikował dwa teksty naukowe

 • Globalna pandemia terroryzmu – analiza wybranych aspektów współczesnego zagrożenia, „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, s. 73-89 (współautor)
 • A new model of cultural security, ,,Cultural Security Theory – Selected Aspects – Case Studies’’ pod redakcją Elżbiety Szyszlak, Rafała Wiśniewskiego, Radosława Zenderowskiego, PETER LANG, 2023.

Ukazały się także prace zbiorowe pod redakcją naszych naukowców:

Wszystkie publikacje znajdziecie na stronie: researchportal.amu.edu.pl.