Data publikacji w serwisie:

Publikacje pracowników WNPiD w roku akademickim 2021/2022 [podsumowanie]

W minionym roku akademickim ukazało się wiele artykułów, monografii oraz wyników badań pracowników naszego Wydziału. Publikacje kadry naukowej WNPiD ukazywały się w międzynarodowych i krajowych czasopismach. Poniżej przedstawiamy listę publikacji:

dr hab. Agnieszka Bielawska

 • Analiza programów niemieckiej chadecji na wybory do Parlamentu Europejskiego w kontekście problemów, zagrożeń i zmian występujących w Unii Europejskiej w latach 2009-2019, [w]: Postulaty polityczne i wyborcze partii politycznych, Kruk. A., Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2021, ORCID: 0000-0003-2670-9782, ISBN: 978-83-7842-461-1.

prof. UAM dr hab. Tomasz Brańka

 • Autonomia terytorialna we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w]: (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w. Przypadki-teorie-metody, dedykowanej profesorowi Włodzimierzowi Malendowskiemu, Lorenc M. (red.), Potyrała A. (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022, ISBN 978-83-66740-47-1, ISBN-e 978-83-66740-48-8.

prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła

 • Idea stref wpływów w stosunkach międzynarodowych, , [w]: (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w. Przypadki-teorie-metody, dedykowanej profesorowi Włodzimierzowi Malendowskiemu, Lorenc M. (red.), Potyrała A. (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022, ISBN 978-83-66740-45-7, ISBN-e 978-83-66740-46-4.

prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj

 • Polityka bezpieczeństwa Ukrainy po 2014 roku, [w]: (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w. Przypadki-teorie-metody, dedykowanej profesorowi Włodzimierzowi Malendowskiemu, Lorenc M. (red.), Potyrała A. (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022,ISBN 978-83-66740-57- 0, ISBN-e 978-83-66740-58-7.

dr Dariusz Dymek

 • Zarządzanie kryzysowe w Wielkopolsce. Analiza doświadczeń w stanie pandemii, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2022, ISBN: 978-83-66740-62-4,

prof. dr hab. Andrzej Gałganek

 • Filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych. Ontologia Epistemologia, Metodologia, Kraków: UNIVERSITAS, 2021, ISBN: 978-83-242-3723-4, ISBN e-book: 978-83-242-6581-7.
 • Studia bezpieczeństwa międzynarodowego w niewoli nauki o stosunkach międzynarodowych, [w]: (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w. Przypadki-teorie-metody, dedykowanej profesorowi Włodzimierzowi Malendowskiemu, Lorenc M. (red.), Potyrała A. (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022. ISBN 978-83-66740-43-3, ISBN-e 978-83-66740-44-0

dr Klaudia Gołębiowska

mgr Denis Halagiera

 • Is sharing just a function of viewing? The sharing of political and non-political news on Facebook, Journal of Quantitative Description: Digital Media, T.2, 2022 DOI:10.51685/jqd.2022.016, (współautorstwo)

dr Jakub Jakubowski

 • Is sharing just a function of viewing? The sharing of political and non-political news on Facebook, Journal of Quantitative Description: Digital Media, T.2, 2022, DOI:10.51685/jqd.2022.016, (współautorstwo)

dr Rafał Kamprowski

 • Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021, ISBN 978-83-66740-37-2 (Współautor)

prof. dr hab. Jerzy Konieczny

 • Środowisko bezpieczeństwa zdrowotnego w badaniach transdyscyplinarnych. Doświadczenia pandemii COVID-19. Determinanty projektu badawczego, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2022, Numer ISBN: 978-83-67138-74-1
 • Bezpieczeństwo zdrowotne w zdarzeniach masowych. Rekomendacje organizacyjne, , Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2022, ISBN: 978-83-66740-61-7

dr Magdalena Lorenc

 • Krótka era dybuka. (Anty)periodyzacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009-2021, [w]: (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w. Przypadki-teorie-metody, dedykowanej profesorowi Włodzimierzowi Malendowskiemu, Lorenc M. (red.), Potyrała A. (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022, ISBN 978-83-66740-53-2, ISBN-e 978-83-66740-54-9
 • The forgotten metamuseological concepts of Wojciech Gluziński, Muzeológia a kultúrne dedičstvo-Museology and Cultural Heritage, DOI: 10.46284/mkd.2022.10.1.2, nr. 1,

dr Natasza Lubik-Reczek

 • Investing in people! Civic activity of the young generation during the COVID-19 pandemic, [w]: The World World during and after the pandemic, Babiak J., Kisiołek A., Urbaniak K. (red.), Poznań, Środa Wielkopolska 2021, ISBN 978-83-7986-389-1
 • Przebudzenie młodego pokolenia. Aktywność polityczna młodzieży- studium przypadku, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, nr. 2, 2021, ISSN 2082-1212
 • Referendum as a direct democracy tool in successor states of former Yugoslavia, Przegląd Politologiczny, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, nr 2, 2022.

dr hab. Dominika Narożna

prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz

 • Dynamika rozwojowa konfliktu zbrojnego w Syrii. Przyczyny i konsekwencje jego umiędzynarodowienia, [w]: (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w. Przypadki-teorie-metody, dedykowanej profesorowi Włodzimierzowi Malendowskiemu, Lorenc M. (red.), Potyrała A. (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022, ISBN 978-83-66740-51-8, ISBN-e 978-83-66740-52-5.
 • Estonia: From Neo-militant Towards Quasi-militant Democracy? [w]: Neo-militant Democracies in Post-communist Member State of the European Union, Bäcker R. (red.), Rak J. (red.), Londyn, Nowy Jork: Routledge, 2022, ISBN 9781032156347.

dr Artur Pohl

 • Quality of Life Assessment in Students from Polish Universities during the COVID-19 Pandemic According to WHO Quality of Life Questionnaire, International journal for environmental research and public health, 2022, DOI: 10.3390/ijerph19138117

prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna

 • A Road Towards Greater Visibility of Research Output in International Peer-Review Journals: Lessons from Poland, Political Science & Politics, 2022, (współautorstwo), DOI:10.1017/S1049096522000142.
 • Democracy promotion in times of autocratization. The case of Poland, 1989–2019, Post-Soviet Affairs, nr 37 (6): 526-543, 2022, DOI: 10.1080/1060586X.2021.1975443 (współautorstwo)
 • Polish Interest Groups Facing Democratic Backsliding, Interest Groups & Advocacy, nr 10(3): 158-180, 2021, DOI: 10.1057/s41309-021-00119-y, (współautorstwo)
 • Responses of Polish NGOs Engaged in Democracy Promotion, Shrinking Civic Space Cambridge Review of International Affairs, 2022, DOI: 10.1080/09557571.2022.2027869 (Współautorstwo)

prof. dr hab. Anna Potyrała

 • Nowa zimna wojna? Rywalizacja amerykańsko-rosyjska na forum Rady Bezpieczeństwa w XXI wieku, [w]: (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w. Przypadki-teorie-metody, dedykowanej profesorowi Włodzimierzowi Malendowskiemu, Lorenc M. (red.), Potyrała A. (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022, ISBN 978-83-66740-49-5, ISBN-e 978-83-66740-50-1.

prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner

 • Multilateralizm w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, [w]: (Nie)bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w. Przypadki-teorie-metody, dedykowanej profesorowi Włodzimierzowi Malendowskiemu, Lorenc M. (red.), Potyrała A. (red.) , Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022, ISBN 978-83-66740-55-6, ISBN-e 978-83-66740-56-3

prof. UAM dr hab. Joanna Rak

 • Drawing on Fear and Stereotypes to Win Hearts and Minds: The Development of Anti-Muslim Attitudes in Election Campaigns in Poland [w]: Proceeding of the First Annual International Conference on Religion, Culture, Peace and Education, Ty R., Chiang Mai, Thailand, 2022
 • Neo-militant Democracies in Post-communist Member State of the European Union, Londyn, Nowy Jork: Routledge, 2022, ISBN 9781032156347, (praca zbiorowa pod redakcją)
 • Poland: Drift Towards Quasi-militant Democracy in Defiance of Resistance?[w]: Neo-militant Democracies in Post-communist Member State of the European Union, Bäcker, R. (red.), Rak J. (red.), Londyn, Nowy Jork: Routledge, 2022., ISBN 9781032156347. (Współautorstwo)
 • Theorising Struggles Between Neo-militant Democracies and Their Enemies? [w]: Neo-militant Democracies in Post-communist Member State of the European Union, Bäcker, R. (red.), Rak J. (red.), Londyn, Nowy Jork: Routledge, 2022, ISBN 9781032156347 (Współautorstwo).
 • Victories and Defeats of Quasi-militant Democracies in Post-Communist Europe: Comparative Politics Perspective, [w]: Neo-militant Democracies in Post-communist Member State of the European Union, Bäcker, R. (red.), Rak J. (red.), Londyn, Nowy Jork: Routledge, 2022, ISBN 9781032156347 (Współautorstwo)

dr Batłomiej Secler

 • Na drogach I bezdrożach historii, politologii i kultury polityczne. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi – przyjaciele i uczniowie, (red.), Poznań: Wydawnictwo Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021, ISBN: 9788366740396. (praca zbiorowa pod redakcją)

prof. UAM dr hab. Mirosław Skarżyński

 • Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021, , ISBN 978-83-66740-37-2, (Współautorstwo).

dr Joanna Skrzypczyńska

 • A Road Towards Greater Visibility of Research Output in International Peer-Review Journals: Lessons from Poland, Political Science & Politics, 2022, DOI:10.1017/S1049096522000142 (współautorstwo).
 • Political Science in Central and Eastern Europe: Current Trends and Challenges, Political Science and Politics, vol. 55, issue 3, 2022, DOI: 10.1017/S104909652200018X.

mgr Maciej Skrzypek

 • A hybrid strategy of restricting freedom of assembly in modern militant democracies. Experiences from Austria, Finland and Sweden, Journal of Comparative Politics, vol. 15, nr. 2, 2022.
 • Between neo-militant and quasi militant democracy: restrictions of freedoms of speech ad the press in Austria Finland and Sweden in 2008-2018, European Politics and Society, Routladge Taylor & Francis Group, 2022, DOI: 10.1080/23745118.2022.2063229
 • Czech Republic: Towards Quasi-militant Democracy?[w]: Neo-militant Democracies in Post-communist Member State of the European Union, Bäcker R. (red.), Rak J. (red.), , Londyn, Nowy Jork: Routledge, 2022, ISBN 9781032156347.
 • Ineffective means of militant democracy as factors in creating and consolidating dysfunctional democracies: evidence from the experience of post-communist states, Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 2022, DOI: 10.1007/s12286-022-00533-9.

prof. dr hab. Andrzej Stelmach

 • Na drogach I bezdrożach historii, politologii i kultury polityczne. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi – przyjaciele i uczniowie, (red.), Poznań: Wydawnictwo Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021, ISBN: 9788366740396, (praca zbiorowa pod redakcją)

prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska

 • Beyond journalistic norms: empirical lessons on role performance in the news, [w]: Beyond Journalistic Norms. Role Performance and news in comparative perspective, Mellado C. (red.), Routledge, 2021, ISBN 978-1-138-38849-9 (Współautorstwo).
 • Contemporary Political Communication. Interview with Prof. Gianpietro Mazzolen, Central European Journal of Communication, vol. 13, nr 3(27), 2021, DOI:10.51480/1899-5101.13.3(27).8  (Współautorstwo)
 • Crisis and populism: a comparative study of populist and non-populist candidates and rhetoric in the news media coverage of election campaigns, European Politics and Society, 2021, DOI:10.1080/23745118.2021.1896882 (Współautorstwo).
 • Divided we trust? The role of polarization on rally-around-the-flag, effects during the Covid-19 crisis, [w]: W: Political Communication in the Time of Coronavirus, Van Aelst P. (red.), Blumler J. G. (red.), Routledge,  2022, ISBN 978-0-367-76185-1 (współautorstwo).
 • Does a Crisis Change News Habits? A Comparative Study of the Effects of COVID-19 on News Media Use in 17 European Countries, Digital Journalism, 2021, DOI:10.1080/21670811.2021.194348 (Współautorstwo).
 • Does the platform matter? Social media and COVID-19 conspiracy theory beliefs in 17 countries, New Media & Society, 2021, DOI:10.1177/14614448211045666  (Współautorstwo).
 • Factors Affecting Self-Censorship Among Polish Journalists, Zeszyty Prasoznawcze, vol. 64, nr 2 (246), 2021, DOI:10.4467/22996362pz.21.010.13475
 • Is sharing just a function of viewing? The sharing of political and non-political news on Facebook, Journal of Quantitative Description Digital Media, T.2, 2022, DOI: 10.51685/jqd.2022.016, (współautorstwo).
 • Mapping Professional Roles in News Content Across 18 countries, [w]: Beyond Journalistic Norms. Role Performance and news in comparative perspective, Mellado C. (red.), Routledge, 2021, ISBN 978-1-138-38849-9.
 • Navigating High-choice European Political Information Environments: A Comparative Analysis of News User Profiles and Political Knowledge, International Journal of Press-Politics, DOI:10.1177/19401612211012572, 2022, (Współautorstwo).
 • Role Performance: A societal level approach, [w]: Beyond Journalistic Norms. Role Performance and news in comparative perspective, Mellado C. (red.), Routledge, 2021, ISBN 978-1-138-38849-9 (Współautorstwo)
 • Transforming Qualitative Interviewing Techniques for Video Conferencing Platforms, Digital Journalism, 2022, DOI:10.1080/21670811.2022.2047083 (Współautorstwo)

dr Rafał Szymanowski

 • Fostering Academic Excellence in Political Science: Insights from the European Research Council Grants, Political Science & Politics, vol. 55, Issue 3, 2022, DOI: 10.1017/S1049096522000154.
 • Greening Polish transportation? Untangling the nexus between electric mobility and a carbon-based regime, Energy Research & Social Science, Vol. 83, 2022, DOI: 10.1016/j.erss.2021.102336.

dr hab. Mikołaj Tomaszyk

 • Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej. Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-COV-2, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2021, ISBN: 978-83-66800-92-2.
 • Dekadę temu spotkaliśmy się w Luboniu… i mamy się świetnie!, Luboń: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021, ISBN: 978-83-66740-59-4
 • Jakim językiem mówi do nas miasto? Uwagi na marginesie książki Deyana Sudjica pt. „Jezyk Miast”, Urban Development Issue, vol. 71, 2021, DOI: 10.51733/udi.2021.71.15.

prof. UAM dr hab. Janusz Wiśniewski

 • Nauka, ideologia, polityka. Przypadek politologii w Polsce, Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021, ISBN: 978-83-66740-36-5 (Współautorstwo).

dr Rafał Wiśniewski

 • Na drodze do „Zimnej Wojny”? – nowy etap stosunków USA-ChRL, Rocznik Strategiczny 2021/2022, Warszawa: Scholar Scientific Publisher, 2022, vol.27.