Data publikacji w serwisie:

Raport z konsultacji społecznych na Łacinie

W drugim półroczu 2023 roku grupa badawcza Innowacje Demokratyczne zaangażowała się we współpracę z Urzędem Miasta Poznań, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na os. Łacina w Poznaniu dotyczących zagospodarowania nowego zielonego placu w okolicy.

W proces współpracy z UMP włączeni zostali studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w ramach ścieżki Partycypacja Obywatelska w Praktyce. Studenci mieli okazję wziąć udział w organizacji konsultacji społecznych, zaangażować się w międzyuczelniany konkurs na zaaranżowanie placu a także w ramach stażu uczestniczyć w działaniach organizacji pozarządowej PISOP.

W ramach konsultacji społecznych zorganizowany został sondaż uliczny, który między 6 - 19 listopada 2023 na ulicach os. Łacina przeprowadzali studenci WNPiD. Dodatkowo uruchomiona została ankieta online na platformie Voxly. Następnie w grudniu 2023 przygotowane zostały spotkania mieszkańców w formacie dyskusyjnym World Café, które prowadzili członkowie grupy badawczej ze wsparciem studentów w roli facylitatorów dyskusji.

Współpraca z UMP zakończona została przygotowaniem raportu z konsultacji społecznych podsumowującego wyniki prowadzonych ankiet oraz dyskusji mieszkańców, w którego formułowanie zaangażowani byli studenci.