Data publikacji w serwisie:

Rok z życia naszych wykładowców - Sukcesy pracowników naukowych WNPiD w roku akademickim 2022/2023

Ten rok akademicki był pełen sukcesów, nagród i wyjazdów dla naszych wykładowców. Więcej dowiecie się z naszego tekstu.

Prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz 

Prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz jest członkinią zespołu realizującego międzynarodowy projekt UNI4EQuity, który otrzymał finansowanie z UE na lata 2023-2026 (Horyzont Europa).

Głównym celem rozpisanego na trzy lata projektu jest wzmocnienie uniwersytetów w identyfikowaniu, mapowaniu i reagowaniu na molestowanie seksualne w miejscu pracy.

Prof. dr hab. Jerzy Babiak

Sejmik Województwa Lubuskiego postanowił wyróżnić prof. Jerzego Babiaka „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Wyróżnienie zostało wręczone przez Marszałek Województwa Elżbietę Annę Polak oraz przewodniczącego Sejmiku Wacława Maciuszonka podczas sesji w dniu 17 października 2022 r.

Prof. UAM dr hab. Piotr Forecki

Prof. UAM dr hab. Piotr Forecki odbył 8-miesięczny staż naukowy w Mandel Center for Advanced Holocaust Studies.

Pan Profesor reprezentuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967–1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa. Środki zostały przyznane w ramach konkursu SONATA 16. Grant jest realizowany we współpracy z Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu oraz Instytutem Slawistyki PAN.

Dr Klaudia Gołębiowska

Dr Klaudia Gołębiowska w ramach konkursu Miniatura 7 zdobyła środki finansowe na realizację projektu pt. Granica polsko-białoruska: analiza interakcji z przemytnikami ludzi w nieuregulowanych migracjach.

Mgr Maciej Górny

Mgr Maciej Górny otrzymał stypendium Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 15 listopada 2022 roku, Kapituła Konkursu pn. Stypendia Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wyłoniła laureatów programu stypendialnego dla doktorantów UAM.

Prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak i dr Jakub Jakubowski

Wykładowcy naszego Wydziału, prof. Jarosław Jańczak i dr Jakub Jakubowski powołani zostali do zespołu realizującego projekt EPICUR-SHAPE-IT.

Prof. dr hab. Bogdan Koszel

Prof. dr hab. Bogdan Koszel otrzymał środki z konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS. Z grantu zostanie sfinansowany projekt pt. Niemcy wobec zbrojnych konfliktów regionalnych w Europie (1991-2022).

Prof. UAM dr hab. Artur Lipiński

Profesor Artur Lipiński pokieruje polskim zespołem w ramach projektu MORES. W ramach programu Horyzont Europa badacze z 9 krajów europejskich dokonają analizy tego, jakie emocje towarzyszą polityce od obojętności aż do nadmiernej emocjonalizacji.

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg

Podczas 27. Kongresu IPSA prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg została wybrana do Executive Committee największego towarzystwa politologicznego na świecie. W dodatku Pani Profesor została wybrana Prezeską PTNP podczas Zjazdu Walnego Delegatów Polskiego.

Prof. UAM dr hab. Dominika Narożna

Prof. Dominika Narożna została wyróżniona w konkursie WielkoPolka 2023, w kategorii Przedsiębiorczość i również otrzymała Medal Labor Omnia Vincit, przyznawany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej.

Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski

Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski został członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (2022-2025).

Prof. UAM dr hab. Joanna Rak

Prof. UAM dr hab. Joanna Rak została laureatką 22. edycji Nagród Naukowych Tygodnika Polityka, w kategorii nauki społeczne.

Prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki

W ramach konkursu MINIATURA 6, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki Prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki otrzymał środki na przeprowadzenie kwerendy w ramach projektu pt. Polityczna i prawna ocena technologii w procesach transformacji energetycznej w Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński

Decyzją Prezydenta RP dr hab. Mirosław Skarżyński otrzymał tytuł profesora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak 

Prof. Jędrzej Skrzypczak został wybrany przewodniczącym IPSA RC26 ds. praw człowieka. Pan Profesor będzie sprawował urząd w latach 2023-2025.

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska

Prof. Agnieszka Stępińska podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) została mianowana zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego "Central European Journal of Communication". Pani Profesor została również wybrana przewodniczącą sekcji Komunikowania politycznego (Political Communication) European Communication Research and Education Association (ECREA).

Dr Rafał Szymanowski

Dr Rafał Szymanowski uzyskał grant w konkursie Sonata NCN na projekt badawczy "Zeitenwende. Zmiana i jej kontestacja w modelu strategicznej zagranicznej polityki gospodarczej Niemiec".

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak 

Prof. Krzysztof Urbaniak został powołany do Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.