Data publikacji w serwisie:

Rozwijamy współpracę z Wielkopolskim Porozumieniem Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W piątek, 9 lutego 2024 r. podpisaliśmy umowy o współpracy pomiędzy naszym Wydziałem a organizacjami wchodzącymi w skład Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Ich głównym celem jest przeprowadzenie badań empirycznych dotyczących oceny funkcjonowania samorządu zawodowego w Polsce. Wyniki ankiet zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji naukowej i opublikowane w monografii poświęconej dorobkowi polskiego samorządu zawodowego oraz określeniu perspektyw jego dalszego rozwoju.

Należy podkreślić, że będzie to pierwsze w skali kraju badanie uwzględniające opinie członków na temat efektywności działań samorządów zawodowych. Całość planowanego przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków przekazanych przez uczestniczące w badaniu samorządy zawodowe oraz grantu uniwersyteckiego w ramach VI edycji konkursu FUND_AKCJA. Ze względu na współpracę z otoczeniem społecznym rezultaty prezentowanego projektu będą mogły być wykorzystane w ramach kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej.

W imieniu władz UAM, działając na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Rektor - prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, umowy podpisał Dziekan WNPiD – prof. dr hab. Andrzej Stelmach, natomiast strona społeczna była reprezentowana przez przedstawicieli władz samorządów zawodowych, a mianowicie: Prezesa Rady Izby Notarialnej w Poznaniu dr. Andrzeja Rataja, Prezesa Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  dr. n. med. Krzysztofa Kordela, Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Poznaniu mgr. Marka Jessę, Dziekana Wielkopolskiej Okręgowej Rady Adwokackiej mgr. Tomasza Jachowicza, Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Urbaniaka, reprezentującego Prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Bogusława Gołębiowskiego, Wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr n. med. Alinę Górecką i Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych mgr. Filipa Siwka.

Koordynatorem projektu ze strony UAM jest kierujący Zakładem Badań Władzy Lokalnej i Samorządu WNPiD prof. dr hab. Robert Kmieciak.