Data publikacji w serwisie:

Rusza Globalny Podcast

W kwietniu zeszłego roku, w ramach zajęć z „podstaw organizacji i zarządzania”, zespół ze stosunków międzynarodowych stworzył projekt o nazwie Globalna Wioska. Prowadzą go do dziś, a ostatnio udało im się wygrać konkurs Kowadło 2.0 organizowany przez Samorząd Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dzięki temu założyli własny podcast, w którym pragną popularyzować wiedzę i dzielić się ciekawością świata. Będą to robić z pomocą zapraszanych przez siebie naukowców, praktyków, dziennikarzy, aktywistów i podróżników – także badaczy z naszego Uniwersytetu.