Data publikacji w serwisie:

Publikacja: Samobójstwa w Polsce. Podejście interdyscyplinarne

Właśnie ukazała się publikacja pt. “Samobójstwa w Polsce. Podejście interdyscyplinarne” pod redakcją Opiekuna Koła Naukowego Psychologii Polityki dr. hab. Łukasza Scheffsa, w której studenci i studentki naszego Wydziału prezentują wyniki swoich badań.

Jak wskazują Autorzy i Autorki:

Ten projekt jest dla nas wyjątkowy z kilku powodów. Problem, który poruszyliśmy w publikacji, jest niezwykle istotny i nadal bardzo aktualny. Między 2013 a 2020 rokiem o 40% zwiększyła się liczba prób samobójczych podejmowanych w Polsce.

Interdyscyplinarność ujawnia się w tym, że grupę badawczą tworzyli przedstawiciele oraz przedstawicielki kierunków takich jak filozofia, zarządzanie państwem, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia i inne. Umożliwiło to spojrzenie z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Pragniemy serdecznie podziękować Dziekanowi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, który wyraził zgodę na pracę nad projektem, publikację i dodatkowo wsparł jej wydruk finansowo. Dziękujemy również dr hab. Łukaszowi Scheffsowi za nieocenione wsparcie w całym procesie tworzenia publikacji. Dziękujemy recenzentom dr hab. Adamowi Czabańskiemu z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. UAM dr. hab. Marcinowi Rachwałowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Treść publikacji ma charakter edukacyjny oraz zwraca uwagę na to, że jest to kwestia bardzo ważna, ale niestety wciąż pomijana w debacie publicznej. Monografia dostępna w sprzedaży: http://bit.ly/SamobojstwawPolsce.