Data publikacji w serwisie:

Seminarium „Kształcenie obywatelskie jako element budowy kapitału społecznego we współczesnej Polsce”. [relacja]

W dniu 31 maja na naszym Wydziale miało miejsce seminarium naukowe pod tytułem: Kształcenie obywatelskie jako element budowy kapitału społecznego we współczesnej Polsce.

Udział w nim wzięli pracownicy naukowi, nauczyciele, samorządowcy, przedstawiciele trzeciego sektora, studenci i uczniowie poznańskich liceów.

Prelegenci i uczestnicy seminarium dyskutowali o zagadnieniach relacji między kształceniem obywatelskim a potrzebą wzmacniania kapitału społecznego w Polsce. Istotną kwestią debaty stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Czy postulat budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez pogłębianie wiedzy politycznej winien być traktowany jako rzecz oczywista? Jakie formy i treści kształcenia obywatelskiego dobrze służą wzmacnianiu kapitału społecznego w Polsce? Jak wspomagać demokratyczny kształt polskiej kultury politycznej?

Seminarium naukowe zorganizował z ramienia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Zakład Najnowszej Historii Politycznej i Zakład Marketingu Politycznego i Socjotechniki oraz Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu.

Więcej o wydarzeniu znajdziecie na naszej stronie internetowej dla szkół.