Data publikacji w serwisie:

Seminarium naukowe "Badania nad dziennikarzami w Polsce: problemy, dylematy i wyzwania metodologiczne" [relacja]

W dniach 9 i 10 lutego 2023 r. na naszym Wydziale odbyło się seminarium naukowe „Badania nad dziennikarzami w Polsce: problemy, dylematy i wyzwania metodologiczne”. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni badacze prowadzący badania empiryczne nad polskim dziennikarstwem i polskimi dziennikarzami oraz ci, którzy takie badania dopiero planują. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele piętnastu ośrodków naukowych, w tym m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pierwszego dnia seminarium rozważano nad przedmiotem i obszarami badań oraz wyzwaniami związanymi z metodami i narzędziami badawczymi. W tym celu zorganizowano trzy sesje tematyczne:

  1. Co badamy, kogo badamy? Rozważania nad przedmiotem i obszarami badań;
  2. Jak badamy? Wyzwania związane z metodami i narzędziami badawczymi oraz
  3. Jak badamy? Wyzwania związane ze zmianami zachodzącymi w mediach.

Każda z nich składała się z wystąpień prelegentów, które stanowiły podstawę do późniejszej dyskusji. Uczestnicy debatowali nad wyzwaniami związanymi ze zmianami technologicznymi zachodzącymi w mediach, zmianami w typach dziennikarstwa, jak również praktycznymi aspektami dotyczącymi zbierania, selekcji i analizy materiału badawczego.

Z kolei drugiego dnia odbyła się praktyczna część wydarzenia. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska i dr Bartłomiej Secler poprowadzili warsztat pt. „Książka kodowa jako narzędzie do badań nad dziennikarzami”. W trakcie szkolenia „CAST (Content Analysis System for Television) – od zebrania materiału do przeprowadzenia analizy zawartości” dr Jacek Wyszyński zaprezentował uczestnikom system do analizy zawartości programów telewizyjnych. Następnie dr Kinga Adamczewska przedstawiła, w jaki sposób można prowadzić badania naukowe z wykorzystaniem analizy sieci społecznych (warsztat pt. „Analiza sieciowa w badaniach nad aktywnością i pozycją dziennikarzy w mediach społecznościowych”).

Organizatorem seminarium był zespół badawczy Journalistic Role Performance (Polska), działający na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, we współpracy z Zakładem Komunikacji Społecznej WNPiD UAM oraz sekcją Studia nad Dziennikarstwem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej PTKS). Seminarium objęte zostało patronatem PTKS.