Data publikacji w serwisie:

Seminarium popularno-naukowe "Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo" [relacja]

W dniu 25 maja na naszym Wydziale odbyło się seminarium popularno-naukowe z udziałem pracowników naukowych, studentów i uczniów poznańskich liceów, poświęcone Hipolitowi Cegielskiemu, człowiekowi, który wywarł znaczący wpływ na życie społeczno-polityczne, kulturę i gospodarkę będącej pod zaborem pruskim Wielkopolski.

Seminarium przygotował: Zakład Najnowszej Historii Politycznej WNPiD UAM, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Celem seminarium była próba odpowiedzi na pytania o dziedzictwo Hipolita Cegielskiego, jaki miało ono wpływ na życie następnych pokoleń Poznaniaków i Wielkopolan? Czy dalej stanowić może źródło inspiracji i wzór do naśladowania? Co z tamtych nauk dzisiaj, w końcu w zupełnie innym świecie, pozostaje aktualne i ważne? Gdzie i w jaki sposób współcześnie można przełożyć ideały pracy organicznej promowane przez H. Cegielskiego? Na ile tamte, w końcu odległe nauki i wzory pomogą nam zrozumieć dzisiejszą rzeczywistość, być dla nas drogowskazem?

Mottem spotkania są słowa Pani Profesor Anny Wolff-Powęskiej Kultura pracy organicznej stanowi bogate laboratorium doświadczeń, które dostarczać może wiedzy, inspiracji i wyposażać na drogę w nowy wiek. Nowe, stare przykazania wyznaczają jej kolejne przystanki.

Inspiracja do wspólnej dyskusji i przemyśleń były referaty:

- prof. UAM dr hab. Przemysława Matusika pt. Hipolit Cegielski i jego czasy,

- dr hab. Dyrektora IPN w Poznaniu Rafała Reczka pt. Czy idee, którymi kierował się Hipolit Cegielski odnajdziemy w proteście z 28 czerwca 1956 roku? (w zastępstwie referat wygłosił prof. UAM dr hab. Konrad Białecki)

- prof. dr hab. Anny Wolff - Powęska– pt. Dekalog pracy organicznej na czas awarii świata.

(w zastępstwie referat wygłosił prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak).

Ważnym głosem podczas dyskusji były wystąpienia pana prof. UAM dr hab. Witolda Mazurczaka, który prowadził spotkanie, jak i pana prof. dr hab. Tomasza Schramma.

Na zakończenie informacje o działalności Towarzystwa Hipolita Cegielskiego wygłosił pan Dominik Górny Sekretarz Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Podczas seminarium prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz otrzymała Medal Labor Omnia Vincit. przyznawany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej.