Data publikacji w serwisie:

Spotkanie z pracownikami ZTM w Poznaniu

Łączymy teorię z praktyką na zajęciach z Lokalnego bezpieczeństwa komunikacyjnego i ścieżki Absolwent bezpieczeństwa na rynku pracy. Gośćmi Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem i studentów III roku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe byli Zastępczyni Dyrektora ZTM Poznań Małgorzata Pilichowska-Woźniak, oraz szef Nadzoru nad Ruchem MPK Poznań Przemysław Ratajczak.