Data publikacji w serwisie:

Staż badawczy prof. Fiedlera na Columbia University

Prodziekan prof. UAM Radosław Fiedler pozdrawia serdecznie WNPiD z Columbia University w Nowym Jorku. Jest tam na stażu badawczym w ramach Programu Bekkera NAWA. Pan profesor w ramach prowadzonych badań współpracuje z naukowcami ze School of International and Public Affairs. Uczestnicy w seminariach naukowych oraz grupach dyskusyjnych, a także rozwija współpracę międzynarodową.

Fot. Tomasz Siuda