Data publikacji w serwisie:

Wizyta studentów Zarządzania państwem w NIK

Studenci naszego Wydziału z II roku kierunku Zarządzanie Państwem uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Najwyższej Izbie Kontroli. Zajęcia terenowe, w których wzięli udział odbyły się w ramach przedmiotu Zarządzanie jakością, kontrola i audyt w sektorze publicznym prowadzonego przez prof. Mikołaja Tomaszyka.