Data publikacji w serwisie:

Studenci WNPiD na zajęciach w UMWW

Studenci III rok Lic oraz II roku Mgr z kierunku politologia, w ramach przedmiotu Asystentura Polityczna, udali się z wizytą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na spotkanie z byłą Wiceminister Rolnictwa dr Zofią Szalczyk. Podczas odwiedzin studenci poznali tajniki pracy na wysokich szczeblach administracji państwowej, dzięki czemu mieli możliwość w praktyce przygotowywać się do pełnienia tych funkcji w przyszłości. Opiekunem grupy był dr hab. Mikołaj Tomaszyk.