Data publikacji w serwisie:

Stypendium Fundacji UAM dla mgr Kingi Adamczewskiej

Po raz kolejny wśród laureatów konkursu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym przyznawane są stypendia doktoranckie znalazł się młody badacz naszego Wydziału. 30 październik br. Rada Funduszu Celowego Fundacji wyróżniła 11 doktorantów, wśród których znalazła się mgr Kinga Adamczewska, która przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką prof. UAM dr hab. Agnieszki Stępińskiej. Serdecznie gratulujemy Pani Magister i życzymy dalszych sukcesów.

Szczegółowe informacje: https://fuam.pl/wp-content/uploads/2019/10/wyniki_uchwa%C5%82a_kapitu%C5%82a_20191030.pdf