Data publikacji w serwisie:

Książka dr. Van den Boscha ukazała się nakładem Routledge

W ubiegłym roku w prestiżowym wydawnictwie Routledge, ukazała się książka dr. Jeroena J. J. Van den Boscha pt. „Personalist rule in Africa and Other World”, poświęcona problemowi funkcjonowania i przemian reżimów politycznych w Afryce Subsaharyjskiej z perspektywy personalizmu. Dr Jeroen J. J. Van den Bosch przygotował dysertację doktorską pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Gałganka, którą obronił w 2017 r. na naszym Wydziale.

Dr Jeroen J. J. Van den Bosch jest niezależnym badaczem zajmującym się zajmującym się dyktaturami. Swoje badania prowadził m.in. w Gruzji, Kenii i Ukrainie. Był redaktorem naczelnym czasopisma z dziedziny nauk politycznych: R/evolutions: Global Trends & Regional Issues. Obecnie pełni funkcję koordynatora projektu Erasmus + M.O.R.D.O.R. na Uniwersytecie im. Adama Mikiewicza w Poznaniu.