Data publikacji w serwisie:

Sukces zespołu Uni4Equity

Z radością informujemy, że projekt Uni4Equity otrzymał finansowanie w programie Horyzont Europa. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentuje w projekcie Polskę. Kierowniczką zespołu jest prof. Sylwia Jaskulska (WSE), a w jego skład wchodzą Profesorki: Barbara Jankowiak (WSE), Iwona Chmura-Rutkowska (WSE), Katarzyna Waszyńska (WSE) i Iwetta Andruszkiewicz (WNPiD i Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM).

Głównym celem rozpisanego na trzy lata projektu jest wzmocnienie uniwersytetów w identyfikowaniu, mapowaniu i reagowaniu na molestowanie seksualne w miejscu pracy.

Koordynatorem projektu jest kierowany przez prof.  Carmen Vives-Cases zespół z Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania), a partnerami poza UAM w Poznaniu: CESIE (Włochy), Maieutica (Cypr), APLICA (Hiszpania), Uniwersytet Burgenland (Austria), Uniwersytet w Antwerpii (Belgia).

Fot. Przemysław Stanula