Data publikacji w serwisie:

Sukcesy pracowników WNPiD w roku akademickim 2021/2022 [podsumowanie]

W minionym roku akademickim pracownicy WNPiD mogą pochwalić się nie tylko licznymi publikacjami, ale również wieloma sukcesami na swojej ścieżce zawodowej. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

Dr Kinga Adamczewska

 • Została laureatką konkursy Doktorat 2020 za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach obroniona w 2020 roku

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór

 • Został mianowany ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego rolą jest m.in. udział w wyborze projektów walczących o dofinansowanie oraz wykonywanie zadań badawczo-rozwojowych na rzecz NCBiR.

Dr Krzysztof Duda

 • Otrzymał statuetkę Praeceptor Laureatus, przyznawaną najlepszym dydaktykom minionego roku akademickiego (01.10.2021).

Dr Klaudia Gołębiowska

 • Dołączyła do Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będącego interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym integrującym badaczy zjawisk migracyjnych.

Dr Natasza Lubik-Reczek

 • Otrzymała wyróżnienie za książkę Elektroniczna partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania, której była współautorką w Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej za lata 2019 i 2020.

Dr Marcin Łukaszewski

 • Wziął udział w 25. Międzynarodowym sympozjum naukowym zorganizowanym w Toronto, na zaproszenie Glendon College. Tegoroczna edycja poświęcona była mikropaństwom.

Dr Aleksandra Monkos

 • Dołączyła do Stowarzyszenia Demagog, którego nadrzędną misją jest walka z fałszywymi informacjami i dezinformacją oraz dostarczanie obywatelom rzetelnych, bezstronnych i sprawdzonych informacji.

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg

 • Decyzją prezydenta RP otrzymała tytuł profesora nauk społecznych
 • Otrzymała wyróżnienie za książkę Elektroniczna partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania, której była współautorką w Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej za lata 2019 i 2020.

Dr hab. Dominika Narożna

 • Została wybrana na członkinię poznańskiego Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej, czyli największej organizacji dziennikarskiej w Wielkopolsce.
 • Została powołana do Krajowej Komisji Konkursowej Studenckiego Nobla. Jej zadaniem jest współdecydować o przyznaniu tej prestiżowej nagrody studentom wyróżniającym się w kategorii Dziennikarstwo i literatura.

prof. UAM dr hab. Joanna Rak

 • Otrzymała środki na realizację swojego projektu pt. „Obywatelskie niepodporządkowanie w dotkniętej pandemią Unii Europejskiej” w ramach konkursu OPUS22.

Dr Jacek Raubo

 • Reprezentował Polskę podczas premierowej edycji Paris Defence Young Leaders, na zaproszenie  Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire.
 • Podpisał umowę o współpracy z Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk Konradem Koprowskim, stając się tym samym ekspertem RCB w zakresie obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Mgr  Paulina Tomaszewska

 • Została stypendystka Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak

 • Otrzymał wyróżnienie za monografię Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej za lata 2019 i 2020.

Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

 • Został powołany do rady naukowej czasopisma Terroryzm-studia, analizy, prewencja wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.