Data publikacji w serwisie:

Teksty pracowników WNPiD opublikowane na łamach HAPSc Policy Briefs

W najnowszym numerze HAPSc Policy Briefs, wydawanym przez Hellenic Association of Political Scientists (Grecja) ukazały się dwa artykuły pracowników naszego Wydziału:

  • mgr Maciej Skrzypek, The Banning of Extremist Political Parties as a Measures of Neo-militant Democracy: The Experience of Post-communist States;
  • prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz, Limitations to the Right to Freedom of Assembly in Poland during the COVID-19 Pandemic: The Case of Women’s Strike.

Oba teksty opublikowane zostały w wolnym dostępie na: ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hapscpbs/issue/view/1598.

Prace są efektem badań prowadzonych w ramach projektu Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona.