Data publikacji w serwisie:

Trzy lata działalności Katedry Jeana Monneta

Zespół Katedry Jeana Monneta podsumował swoją 3-letnią działalność! Od 2017 roku badacze z WNPiD specjalizujący się w problematyce europejskiej analizowali istotę, dynamikę i główne kierunki przekształceń społeczno-gospodarczych w pokryzysowej Europie. Pracami katedry “European Union – Economic Development, Young Europeans and Innovations in Crisis overcoming and Union’s Sustainability” kierował prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski. W skład zespołu wchodzili także prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak, dr Joanna Skrzypczyńska oraz dr Tomasz Brańka. W codziennych zadaniach członków katedry wspierali również doktoranci wydziału: Kinga Jasiak oraz Rafał Szymanowski.

Priorytetem katedry JM było wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej w celu zwiększenia społecznego dobrobytu i zadowolenia z życia mieszkańców kontynentu. Członkowie zespołu pracowali w szczególności z młodymi ludźmi, aby przekazać im umiejętności i kompetencje niezbędne do poruszania się w zjednoczonej Europie, a także kształtować dorastające pokolenie w duchu wzajemnego zrozumienia i wspólnej odpowiedzialności za losy Europy. Działania katedry adresowane były do szerokiego grona osób zainteresowanych procesami społeczno-gospodarczymi we współczesnej Europie. Chodziło o dotarcie zwłaszcza do uczniów i studentów, którzy na co dzień nie mają wiele kontaktu z kwestiami dotyczącymi Unii Europejskiej, a także do instytucji i naukowców, którzy dotychczas nie uzyskali finansowania z programu Jeana Monneta.

Kulminacją pracy badawczej katedry jest najnowsza publikacja „Getting Europe back to work. Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe”, przygotowana pod redakcją dr Skrzypczyńskiej i dr Brańki. Książka zawiera omówienie aktualnych czynników warunkujących wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej i propozycję reform na rzecz szybszego rozwoju i poprawy dobrobytu w Europie. Całość można pobrać za darmo w formie pliku PDF na stronach katedry: https://luke.wnpid.amu.edu.pl/jeanmonnet/publikacje/.

Wzorce i doświadczenia zgromadzone w ciągu 3 lat pracy Katedry JM zostaną wykorzystane podczas działań centrum doskonałości Jean Monnet, które obchodzi pierwszą rocznicę swojego powstania. Wraz z przyznaniem przez program Erasmus+ Komisji Europejskiej statusu Jean Monnet Centre of Excellence, zespół kierowany przez prof. UAM dr hab. Tadeusza Wallasa rozpoczął nowy zestaw działań o nazwie „EU EX / ACT” – „EU external actions in the contested global order – (in)coherence, (dis)continuity, resilience”. W najbliższym czasie naukowcy będą analizować i wyjaśniać rolę Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej, oferując swoją wiedzę szerokiemu gronu odbiorców, w tym studentom różnych dyscyplin, uczonym i praktykom zajmującym się lub zainteresowanym tą dziedziną. Więcej informacji na temat CoE można znaleźć na stronie internetowej centrum: http://coe.amu.edu.pl