Data publikacji w serwisie:

Udział dr. Jacka Raubo w Paris Defence Young Leaders

Dr Jacek Raubo, na zaproszenie Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire, reprezentuje Polskę podczas premierowej edycji Paris Defence Young Leaders. Organizatorzy wybrali 12 ekspertów w zakresie obronności i bezpieczeństwa.
Celem Paris Defence Young Leaders jest stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów w kwestii obronności i bezpieczeństwa, w międzynarodowym środowisku uznanych ekspertów. Pierwsza edycja odbywa się pod hasłem "Anticipation and preparation for the future".
Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi, że znalazł się w tak elitarnym gronie.
Fot. Archiwum dr. Jacka Raubo