Data publikacji w serwisie:

Udział dr. Łukaszewskiego w konferencji nt. mikropaństw

Dr Marcin Łukaszewski, na zaproszenie Glendon College, wziął udział w 25. międzynarodowym sympozjum naukowym zorganizowanym w Toronto. Tegoroczona edycja poświęcona była mikropaństwom. Sympozjum odbyło się 25 marca pod hasłem Changes and Continuities in Microstates and Small Autonomous Communities: A Global Perspective. Pan Doktor wystąpił z referatem pt. Effectiveness of political systems of European democratic microstates (research conclusions).

Więcej o corocznym spotkaniu przeczytacie tutaj.

Dr Marcin Łukaszewski pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kultury Politycznej WNPiD. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół systemów politycznych państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem najmniejszych spośród nich tj. Watykanu, Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino.