Data publikacji w serwisie:

Udział prof. Jańczaka w międzynarodowej konferencji zorganizowanej

W dniach 25-26 kwietnia 2019 roku prof. Jarosław Jańczak uczestniczył jako zaproszony prelegent w międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji dziesięciolecia Central European Servis for Cross-Border Initiatives – najbardziej uznanego centrum badań nad granicami w Europie Środkowej i Wschodniej. Odbywająca się w siedzibie Węgierskiej Akademii Nauk konferencja zgromadziła ponad stu pięćdziesięciu naukowców, polityków i praktyków z dwudziestu państw, w tym liczną reprezentację instytucji unijnych najwyższego szczebla.