Data publikacji w serwisie:

Udział prof. Skrzypczaka i dr. Hordeckiego w seminarium w Kalmarze

Prof. Jędrzej Skrzypczak i dr Bartosz Hordecki uczestniczyli w wizycie studyjnej na Linnaeus University, Fojo Media Institute  w Kalmarze, w ramach grantu Unii Europejskiej DESTIN, Journalism Education for Democracy in Ukraine:Developing Standards, Integrity and Professionalism finansowanego ze środków Erasmus+.  W trakcie kilkudniowego seminarium zaprezentowali m. in. wystąpienie zatytułowane Combining journalism education with promotion of physical activity and pro-sport interests in the academic community - experiences of the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz. Pozostali członkowie poznańskiego teamu  tj. prof. Radoslaw Fiedler i dr Tomasz Brańka wspierali wyżej wymienionych nie tylko duchowo z oddali tj. z Nowego Jorku i Poznania.  W listopadzie w ramach tego projektu goście z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii oraz kilkunastu uniwersytetów z Ukrainy, zjawią się w Poznaniu m. in. żeby zastanawiać się nad przyszłością dziennikarstwa i studiów dziennikarskich.