Data publikacji w serwisie:

Weronika Wilkanowska rozpocznie studia na College of Europe

Weronika Wilkanowska otrzymała stypendium Rządu RP na realizacje studiów, na kierunku Master of Arts in European Interdisciplinary Studies, w College of Europe w Natolinie. Weronika przeszła z powodzeniem dwuetapową rekrutację, która składała się z prezentacji sylwetki kandydata oraz rozmowy rekrutacyjnej w języku angielskim. Podczas rozmowy została sprawdzona wiedza Weroniki z zakresu stosunków międzynarodowych oraz jej zainteresowań naukowych. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim oraz francuskim i będą skupione wokół tematyki wewnętrznego i zewnętrznego wymiaru funkcjonowania Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na sądziedztwo UE oraz europejską historię i cywilizację. Weronika, obecnie studiuje na kierunku Nowe media w komunikacji, a kształcenie w College of Europe w Natolinie rozpocznie w roku akademickim 2023-2024. Serdecznie gratulujemy!