Data publikacji w serwisie:

Wizyta gości z Kazachstanu na WNPiD

We wtorek, 9 lipca na wydziale odbyło się spotkanie z pracownikami Al-Farabi Kazakh National University.

Kazachstański uniwersytet reprezentowali:

  • Dr. Sharipa Nurzhanova
  • Prof. Zhetpisbay Bekbolatuly
  • Abay Saduakassov

Wizyta miała na celu podnoszenie kwalifikacji z zakresu Public Relations w ramach kursu organizowanego przez WNPiD UAM.