Data publikacji w serwisie:

Wizyta prof. Donaja w Irkucku

W ramach współpracy między WNPiD a Wydziałem Historycznym Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego prof. Łukasz Donaj rozpoczyna tygodniową wizytę, podczas której wygłosi m.in. wykład nt. Prognozowanie w stosunkach międzynarodowych - wybrane problemy.

Szczegółowe informacje na: hist.isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=6336