Data publikacji w serwisie:

Wizyta prof. Jana Zielonki na WNPiD

W dniach 11-12 kwietnia br. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa gościliśmy w swoich murach wyjątkową osobistość świata nauki prof. Jana Zielonkę.  Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Miasta Poznań, w ramach programu Akademicki Poznań.

Pierwszego dnia Pan Profesor spotkał się z pracownikami Wydziału, podczas którego wygłosił seminarium naukowe poświęcone politycznej kontroli przestrzeni i czasu. Niemniej jednak, nie zabrakło również dyskusji na temat zapomnianych problemów współczesnego, zglobalizowanego świata. Drugiego dnia z kolei zaplanowano wykład dla studentów, pracowników UAM oraz mieszkańców miasta Poznania na temat „Unia Europejska i nowa geografia polityczna”, podczas którego profesor Zielonka starał się wytłumaczyć w jaki sposób obecna sytuacja w Ukrainie przekłada się na formowanie się nowej geografii politycznej, a także jaka jest w tym rola i miejsce UE, jako organizacji. Oba wystąpienia obyły się w formie zdalnej. Spotkanie transmitowane było na platformie Youtube. Do tej pory wykłady z obu dni obejrzało ponad 300 osób. Retransmisja, zarówno z seminarium dla pracowników, jak i wykładu dla studentów i mieszkańców Poznania, w dalszym ciągu dostępna jest na kanale Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w serwisie YouTube.

Jan Zielonka jest profesorem polityki europejskiej na Uniwersytecie w Oksfordzie i Wenecji. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim i obronił pracę doktorską z dziedziny myśli politycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Europejskim Uniwersytecie we Florencji i na holenderskim uniwersytecie w Leiden.  Jest autorem cenionych wielu książek i artykułów z dziedziny stosunków międzynarodowych, nauk politycznych i studiów europejskich. Jego ostatnia książka Counter-revolution. Liberal Europe in Retreat (Oxford University Press 2018) otrzymała nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Europejskich (UACES) i została przetłumaczona na kilka języków. Dwie wcześniejsze książki autora ukazały się nakładem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w tłumaczeniu polskim: Europa jako Imperium (2007) oraz Koniec Unii Europejskiej? (2015).  Analizy prof. Jana Zielonki były wielokrotnie tłumaczone na język włoski, hiszpański, francuski, niemiecki, holenderski, rosyjski, chiński, japoński, estoński i koreański. Prof. Zielonka pisze regularne felietony dla Rzeczpospolitej, Die Zeit, NewStatesman, l’Espresso, Il Fatto Quotiduano, NRC Handelsblad oraz Diário de Notícias. Jego artykuły naukowe były publikowane w tak renomowanych kwartalnikach jak Foreign Affairs, International Affairs, Journal of Democracy czy Journal of Common Market Studies. Do zainteresowań i badań profesora należą przede wszystkim problemy integracji i dezintegracji oraz ewolucja geografii politycznej Europy. Jest członkiem wielu doradczych rad naukowych, w tym Community of Democracies, International Forum for Democratic Studies i Sydney Democracy Network.