Data publikacji w serwisie:

Wizyta studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina na WNPiD

W poniedziałek, 27 marca, nasz Wydział gościł studentów kierunku European Studies z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Przygotowują się oni, pod opieka prof. Jarosław Jańczaka, do podjęcia studiów na WNPiD, w ramach programu podwójnego dyplomu.