Data publikacji w serwisie:

Wizyta studyjna mgr. Macieja Skrzypka na Uniwersytecie Masaryka w Brnie

Mgr Maciej Skrzypek realizuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie wizytę studyjną. W czasie tygodniowego pobytu mgr Skrzypek spotyka się tamtejszą kadrą naukową, bierze aktywny udział seminariach dla doktorantów, a także uczestniczy w obchodach 25-lecia Wydziału. Pan Magister wygłosił referat pt. Changes in political opposition’s functions during “third wave of autocratization”. Experiences of post-communist states in Central-Eastern Europe. W swoim wystąpieniu przedstawił założenia przygotowywanej rozprawy doktorskiej

Wizyta finansowana jest w ramach konkursu #070 "Badania doktoranckie - badania, szkolenia i warsztaty międzynarodowe" ID UB UAM, a opiekunem wyjazdu jest prof. Jan Holzer.