Data publikacji w serwisie:

Wizyta uczniów z Browarów w Ukrainie

20 czerwca gościliśmy na WNPiD uczniów z miejscowości Browary na Ukrainie. Grupa wraz z opiekunami przyjechała do Polski na zaproszenie starosty grodziskiego Mariusza Zgaińskiego, absolwenta naszego Wydziału. Wizytując Poznań uczniowie mogli zwiedzić kampus Morasko i wziąć udział w krótkich warsztatach organizowanych przez Flesza. Delegacja gości spotkała się też i rozmawiała o możliwościach współpracy z prodziekanem prof. Maciejem Walkowskim i dr. Jakubem Jakubowskim – jednym z pełnomocników Dziekana ds. wspierania Ukrainy.