Data publikacji w serwisie:

WNPiD partnerem Programu „Bankowcy dla Edukacji”

W latach 2016-2021 Związek Banków Polskich oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości realizowały program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”. Nasz Wydział dołączył do grona ponad 100 polskich uczelni, 400 jednostek samorządu terytorialnego i 600 szkół by wesprzeć projekt ukierunkowany na podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej i kompetencji cyfrowych w Polsce.

Cieszymy się, że nasi pracownicy, zgodnie ze swoją misją, mogli podzielić się wiedzą i doświadczeniem, wspierając projekty, które dotarły  do ponad 2 milionów odbiorców. To przykład efektywnej współpracy między nauką i biznesem, która jest tak bardzo potrzebna by sprostać wyzwaniom współczesności.