Data publikacji w serwisie:

Współtworzymy nowy kierunek studiów na UAM

Razem z Instytutem Kultury Europejskiej UAM oraz przy wsparciu kadrowym Wydziału Prawa i Administracji UAM uruchamiamy nowy kierunek studiów – Zarządzanie w Administracji Lokalnej!

Kierunek ten jest dedykowany osobom, które swoją przyszłość wiążą z pracą w administracji publicznej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Podczas zajęć studenci rozwiną kompetencje przyszłości, takie jak myślenie projektowe, komunikację interpersonalną, tworzenie nowych struktur w organizacji czy kreatywność.  W swojej ofercie na rok akademicki 2022/2023 uczelnia proponuje potencjalnym kandydatom studia pierwszego stopnia.

Kierunek dostępny jest w drugiej turze tegorocznej rekrutacji. Osoby zainteresowane podjęciem studiów na tym kierunku proszone są o dokonanie zapisu do 13 września br. Więcej szczegółów dotyczących kierunku oraz rekrutacji dostępnych jest tutaj!

Studia realizowane będą na IKE UAM w Gnieźnie