Data publikacji w serwisie:

Wydawnictwo Naukowe WNPiD za 100 pkt!

W czwartek, 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Naszemu wydziałowemu wydawnictwu przyznano 80 pkt.  Pełen wykaz dostępny na stronie MEiN.

Całkowita wartość punktowa monografii naukowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej w dziedzinie nauk społecznych = 100 pkt.