Data publikacji w serwisie:

Wyjazd badawczy studentów International Relations

Studenci kierunku International Relations razem z prof. Jarosławem Jańczakiem 21 marca mieli okazję wziąć udział w wykładach ze specjalistami w zakresie współpracy transgranicznej, a także z bliska doświadczyć wyzwań stojących przed regionami przygranicznymi. Spotkania odbywały się po obu stronach granicy polsko-niemieckiej w jednostkach takich jak w Collegium Polonicum, na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, we Fundacji na rzecz Collegium Polonicum oraz w Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu badawczego z przedmiotu Legal and Financial Instrument of the European Union for Cross-border Cooperation.