Data publikacji w serwisie:

Wykładowcy WNPiD odznaczeni medalami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W czwartek, 17 października na naszym Wydziale odbył się Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podczas tego wydarzenia Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w uznaniu zasług  na rzecz szerzenie idei pracy organicznej i pracy u podstaw uhonorowało naszych pracowników naukowych.

Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak został odznaczony medalem Labor Omnia vincit, za działalność kościańskiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Dr Maciej Magiera i dr Marcin Łukaszewski, którzy realizują wiele projektów skierowanych do uczniów szkół średnich zostali wyróżnieni statuetkami młodych pozytywistów. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wkład włożony w działalność na rzecz popularyzacji idei pozytywistycznej.