Data publikacji w serwisie:

Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Studia interdyscyplinarne

Właśnie ukazała się trzecia książka z cyklu Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa, którego redaktorami są prof. Mirosław Skarżyński i dr Rafał Kamprowski.

Współczesne środowisko bezpieczeństwa, zarówno w jego wewnętrznym i zewnętrznym wymiarze, podlega nagłym i trudnym do przewidzenia zmianom, których konsekwencje dotyczą wielu obszarów życia społecznego. Niniejsza publikacja, wydana pod redakcją pracowników Zakładu Bezpieczeństwa i Obronności jest rezultatem kolejnego etapu badań środowiska zajmującego się wykorzystaniem dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Publikacja niebawem dostępna będzie w naszej bibliotece.

Pozostałe publikacje w ramach cyklu: