Data publikacji w serwisie:

Wyniki I etapu badań w ramach Journalistic Role Performance opublikowane w międzynarodowej książce

W ostatnich dniach nakładem wydawnictwa Routledge ukazała książka pt.  “Beyond Journalistic Norms. Role Performance and News in Comparative Perspective”. Publikacja zawiera wyniki I etapu badań,  prowadzonych w ramach projektu Journalistic Role Performance. Projekt realizuje zespół badawczy w składzie: prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska, dr Bartłomiej Secler, dr Ewa Jurga- Wosik, mgr Kinga Adamczewska, mgr Denis Halagiera oraz lic. Karolina Łapińska. Pani Profesor jest  współautorką 4 rozdziałów w tej książce.

Wydaniu książki towarzyszyło spotkanie online dostępne tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=D2IfVEwZ2TI.

Gratulujemy umiędzynarodowienia rezultatów badawczych i życzmy dalszych sukcesów całemu zespołowi.