Data publikacji w serwisie:

Wyróżnienie Julii Waligóry w konkursie ADVANCEDBestStudentGRANT

W konkursie ADVANCEDBestStudentGRANT wyróżniona została Julia Waligóra, studentka II roku na WNPiD. Uzyskanie dofinansowanie pozwoli Julii zrealizować jej pierwszy projekt badawczy. Serdecznie gratulujemy!

Celem projektu Pani Julii jest rozpoznanie zmian w działalności Młodzieżowych Rad Jednostek Samorządu Terytorialnego przed i w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce i Irlandii oraz ogólne porównanie ich sytuacji prawnej.

ADVANCEDBestStudentGRANT skierowany był do studentów II roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2.