Data publikacji w serwisie:

Wystawa „We want to be free, we will be free!”

Ekspozycja „We want to be free, we will be free!” („Chcemy być wolni, będziemy wolni!”), powstała w setną rocznicę wywalczenia niepodległości przez Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę i Polskę.

Ekspozycję przygotowało Narodowe Archiwum Łotwy we współpracy z Estońskim Archiwum Narodowym, Narodowym Archiwum Finlandii, Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym oraz Instytutem Pamięci Narodowej w związku z setną rocznicą wywalczenia niepodległości przez Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę i Polskę.

Zorganizowana przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ekspozycja wystawy pozwala poznać szczegóły historii naszych krajów, ale jest też przykładem dobrej współczesnej wzajemnej współpracy. Kontekst historyczny uświadamia nam, że dziś, żyjąc w wolnych państwach, wszyscy musimy pamiętać o naszej przeszłości, bo niepodległość jest wartością, o którą trzeba walczyć, jest zarazem i zadaniem, które mamy wypełniać zacieśniając przyjaźnie i sojusze, osiągając wspólne cele.