Data publikacji w serwisie:

XXIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

W dniach 28-29 maja 2019 r. w Inowrocławiu odbędzie się XXIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, współorganizowane przez Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat konferencji: „Bezpieczeństwo zdrowotne 4.0. Nowe technologie monitorowania, obrazowania, modelowania, prognozowania stanu zdrowia i środowiska”.

Celem Forum jest dokonanie przeglądu projektów i działań wdrożeniowych technologii cyfrowych w zakresie: teleopieki; telemedycyny; robotyzacji; wirtualnej opieki medycznej; inżynierii systemów opieki zdrowotnej; zarządzania danymi, przechowywania i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej; diagnostyki, prognoz i klasyfikacji chorób; technologii uczenia maszynowego, medycyny obliczeniowej (big data); systemów powiadamiania w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach; monitorowania i obrazowania środowiska; wykorzystania dronów w opiece medycznej i bezpieczeństwie ekologicznym.

Warunki uczestnictwa i program znajduje się na stronie Forum: http://www.forumrat.inowroclaw.pl/

Wydarzenie odbywa się pod patronatem:

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

fot. forumrat.inowroclaw.pl