Data publikacji w serwisie:

Zakład Studiów Strategicznych patronem Ogólnopolskiego Kongresu Antyterrorystycznego

Zakład Studiów Strategicznych WNPiD był jednym z patronów merytorycznych oraz organizacyjnych Ogólnopolskiego Kongresu Antyterrorystycznego (28.02-1.03.2023 r.) zatytułowanego Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk. Kongres miał miejsce w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronat honorowy sprawowali: Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie.

Główne obszary tematyczne Kongresu:

  • Terroryzm i zamachy terrorystyczne
  • Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne – aspekty teoretyczne oraz praktyczne
  • Podstawy prawne działań antyterrorystycznych
  • Wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych
  • Zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych
  • Reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych