Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Stefan Jurga, w latach 1996–2002 rektor UAM

Z żalem zawiadamiamy, że 15 marca 2022 roku zmarł prof. dr hab. Stefan Jurga, który w latach 1996 - 2002 był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990 - 1996 pełnił funkcję prorektora UAM.

Stworzył interdyscyplinarne Centrum NanoBioMedyczne UAM, którego był dyrektorem od roku 2010. Znacząco przyczynił się do powstania kampusu uniwersyteckiego na Morasku, powstania Collegium Polonicum w Słubicach nad Odrą oraz Kolegium Europejskiego w Gnieźnie.

W latach 2005-2007 był podsekretarzem i sekretarzem stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 1999 - 2002 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.