Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Tadeusz Dmochowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG

Z żalem i smutkiem przyjmujemy informację o śmierci prof. UG dr. hab. Tadeusza Dmochowskiego, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. Tadeusz Dmochowski był politologiem, który całą swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Gdańskim, swoją Alma Mater. W latach 2015-2022 był członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN. Pan Profesor współtworzył Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG. Przez lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora, także dyrektora Instytutu Politologii. Od 2016 r. pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Społeczność akademicka naszego Wydziału przekazuje rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

Fot. WNS UG