Data publikacji w serwisie:

Dr Duda Dydaktykiem Roku 2020/2021

Podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 dr Krzysztof Duda, adiunkt w Zakładzie Kultury Politycznej, odebrał z rąk prof. Tadeusza Wallasa statuetkę Praeceptor Laureatus. Nagrodę tę przyznaje JM Rektor UAM najlepszym dydaktykom w minionym roku akademickim. Jej laureatów wyłaniają studenci za pośrednictwem głosowania. Panu Doktorowi gratulujemy w pełni zasłużonej nagrody!