Data publikacji w serwisie:

List Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Szanowni Państwo, Pracowniczki i Pracownicy, Studentki i Studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,

w związku z prośbami napływającymi do władz Wydziału od wielu przedstawicieli naszej społeczności akademickiej, dotyczącymi sytuacji społeczno-politycznej panującej w naszym kraju oraz zaplanowanymi na jutro (28 października 2020 r.) manifestacjami zwracam się do wszystkich Państwa z apelem o wzajemną troskę i wyrozumiałość.

Wszystkich wykładowców proszę o niewyciąganie konsekwencji wobec studentek i studentów, którzy wezmą udział w Ogólnopolskim Strajku Studentów, a także o stworzenie możliwości nadrobienia zaległości, które powstaną wskutek udziału w manifestacjach. Proszę także o uprzednie poinformowanie studentek i studentów o odwołaniu/przełożeniu zajęć, jeśli sami planują Państwo udział w środowych protestach oraz sposobie uzupełnienia powstałych zaległości.

Zwracam się także do wszystkich Państwa z prośbą o pokojowy udział w manifestacjach oraz o poszanowanie odmiennych poglądów. Pokażmy, jako przedstawiciele społeczności akademickiej, że korzystając z przysługujących nam praw obywatelskich, w trudnym dla naszej ojczyzny momencie potrafimy zadbać o wspólnotę, nie tylko akademicką.

W trosce o siebie nawzajem pamiętajmy również o normach bezpieczeństwa związanych z czasem pandemii.

Chciałbym też podziękować wszystkim Państwu za odpowiedzialną, obywatelską postawę, którą przyjmujecie Państwo w tym wymagającym od nas wszystkich wiele wyrzeczeń i rozwagi czasie.

Życząc wszystkim zdrowia i wytrwałości serdecznie pozdrawiam.

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach