Data publikacji w serwisie:

Weryfikują wypowiedzi polityków i doniesienia medialne - projekt w ramach EJTA

W kończącym się roku akademickim grupa naszych studentów pod kierunkiem prof. Jędrzeja Skrzypczaka realizowała międzynarodowy projekt EUfactcheck w ramach European Journalism Training Association. Celem projektu jest weryfikowanie na podstawie dostępnych źródeł  (baz danych, wywiadów z ekspertami itp.) rozmaitych faktów zawartych w wypowiedziach polityków, materiałach prasowych, dotyczących różnych aspektów życia publicznego w UE.

Publikacje takie pojawiły się później na platformie eufactcheck.eu i rozsyłane są do największych światowych redakcji prasowych. W minionym semestrze poddano analizie wiarygodność trzech tez, które po ewaluacji przez opiekunów naukowych udostępnione zostały na stronie internetowej – Eufactcheck.eu.

Z perspektywy studentki pierwszego roku studiów licencjackich projekt bardzo pomógł mi w swoistym zrozumieniu z jaką materią pracuje dziennikarz w karierze zawodowej. Zaczynając studia wielu z nas nie ma doświadczenia w pisaniu materiałów prasowych – ten projekt jest swoistą wprawką. Polega na krytycznym rozłożeniem na czynniki pierwsze artykułów, które pochłaniamy, niekoniecznie zastanawiając się dłużej nad tym jak powstały. Po zrealizowaniu kilku analiz w metodologii proponowanej przez EJTA na artykuł patrzy się już odmiennie. Uzyskane doświadczenie pozwala zorientować się co jest rzeczową kwerendą, a co wyłącznie skopiowaną informacją. Doświadczenie zdobyte podczas uczestnictwa w inicjatywie pokazało mi również w jaki sposób radzić sobie ze stawianiem jasnej i merytorycznej tezy oraz co począć z dwuznacznie formułowanymi stanowiskami. Osobiście najciekawszym doświadczeniem dla mnie było nawiązywanie kontaktów z osobami wcześniej nieznanymi. Z pomocą profesora Skrzypczaka podczas przygotowywania analiz kontaktowaliśmy się z ekspertami i naukowcami w danych dziedzinach przeprowadzając z nimi korespondencje w trybie zdalnym. Uważam, że właśnie ten element dał mi największy przedsmak pracy dziennikarskiej i pokazał jej dynamikę.

Mówi nam Kornelia Starczewska, uczestniczka projektu

Żyjemy w świecie, w którym plotki i fałszywe wiadomości szybko się rozprzestrzeniają. Dzięki temu projektowi zdobyłem nową wiedzę i umiejętności, które są dziś bardzo cenne w pracy dziennikarza. Bardzo pomocna była również współpraca w zaprzyjaźnionym, ciężko pracującym zespole, przy ogromnym wsparciu profesora Jędrzeja Skrzypczaka. Nie mogę się doczekać kolejnych projektów związanych z mediami i dziennikarstwem, które mogą jeszcze bardziej podnieść moje umiejętności i rozwinąć karierę.

Przekonuje Wael Nel, uczestnik projektu

Zdecydowanie udział w projekcie EUFactcheck to niepowtarzalna szansa na sprawdzenie się w akcji i zapoznanie z konkretnym narzędziem, jakim jest metodologia stworzona dla studentów na potrzeby projektu. Polecam każdemu studentowi, który planuje związać się z komunikacją społeczną  w przyszłości łapać okazje i wziąć udział w następnej edycji projektu EUFactcheck.

Dodaje Kornelia Starczewska

Naszych studentów wspierały merytorycznie prof. Alina Balczyńska-Kosman i prof. Iwetta Andruszkiewicz