Data publikacji w serwisie:

Mgr Daria Zadrożniak otrzymała Medal UAM

Mgr Daria Zadrożniak została wyróżniona Medalem UAM. Nagroda ta przyznawana jest absolwentom, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce i wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem na rzecz społeczności uniwersyteckiej. Serdecznie gratulujemy Pani Magister, która w tym roku akademckim rozpoczęła kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach.